Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Tin Cậy Chúa Giê-xu – Tis So Sweet to Trust in Jesus

Thánh Ca: Tin Cậy Chúa Giê-xu – Tis So Sweet to Trust in Jesus

Tựa đề: Tin Cậy Chúa Giê-xu
Nguyên tác: Tis So Sweet to Trust in Jesus

Lời: Louisa M. R. Stead (1850-1917)
Nhạc: William J. Kirkpatrick (1838-1921)
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) – Bài Số 268

Tis So Sweet to Trust in Jesus

1.’Tis so sweet to trust in Jesus,
and to take him at his word;
just to rest upon his promise,
and to know, “Thus saith the Lord.”

Refrain:
Jesus, Jesus, how I trust him!
How I’ve proved him o’er and o’er!
Jesus, Jesus, precious Jesus!
O for grace to trust him more!

2. O how sweet to trust in Jesus,
just to trust his cleansing blood;
and in simple faith to plunge me
neath the healing, cleansing flood!

3. Yes, ’tis sweet to trust in Jesus,
just from sin and self to cease;
just from Jesus simply taking
life and rest, and joy and peace.

4. I’m so glad I learned to trust thee,
precious Jesus, Savior, friend;
and I know that thou art with me,
wilt be with me to the end.

Tin Cậy Chúa Giê-xu

1. Thỏa thích thay tin cậy Chúa Jesus!
Lòng tôi quyết chỉ tin Ngài thôi.
Nghỉ yên trên bao lời hứa Ngài rày,
Tin chắc Ngài phán ngay cùng tôi.

Điệp Khúc:
Jesus, Jesus nương cậy Chúa thôi.
Mong biết rõ Chúa tôi nhiều hơn.
Jesus, Jesus quý trọng tuyệt vời;
Ân điển Ngài giúp tin càng hơn.

2. Thỏa thích thay tin cậy Chúa Jesus!
Nhờ huyết Chúa thứ tha tội nay.
Bởi đức tin tôi dầm dưới sông hồng,
Tâm thánh sạch, ốm đau lành ngay.

3. Thỏa thích thay tin cậy Chúa Jesus!
Diệt tư kỷ, lánh xa tội khiên.
Chúa cho tôi vui mừng, sống an bình
Trong cõi trần cũng như thượng thiên.

4. Thỏa thích thay kinh nghiệm tin cậy Ngài!
Là Thiết Hữu của tôi từ lâu.
Vững tâm tin Ngài thuộc tôi mọi giờ.
Trong cõi nầy cũng như đời sau.

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top