Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Chương Trình Thánh Nhạc Giáng Sinh: Tin Lành Từ Trời

Chương Trình Thánh Nhạc Giáng Sinh: Tin Lành Từ Trời

Chương Trình Thánh Nhạc Giáng Sinh
Chủ đề: Tin Lành Từ Trời
Video: Hội Thánh Tin Lành Việt Nam
Thời gian: 18:45 – 05/12/2020
Địa điểm: Nhà thờ Viện Thánh Kinh Thần Học

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top