Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Tình Yêu Vẹn Toàn

Tình Yêu Vẹn Toàn

Tựa đề: Tình Yêu Vẹn Toàn
Sáng tác:  Nhất Trung
Trình bày: Nhất Trung

Có một người, nguyện cầu giữa đêm lạnh lùng,
“Xin Cha hãy cho chén này lìa khỏi Con.
Nhưng xin cho ý Cha đươc nên,
Và Con vâng theo ý Cha,
Vì Con biết ý Cha toàn năng.”

Có một người, ở Gô gô tha chịu thập hình
Để mang lấy xấu xa của cuộc đời tôi
Người chẳng một lời thở than,
Vì yêu tôi hơn chính Người.
Một tình yêu vẹn tòan dành riêng cho tôi . . .

Điệp Khúc:

Thật tôi nào đâu có đáng chi
Mà Ngài vẫn yêu thương tôi hoài.
Thật tôi nào đâu có đáng chi
Mà Ngài vẫn yêu thương bằng tình yêu thẳm sâu . . .
Thật tôi nào đâu có đáng chi
Mà Ngài đã yêu thương tôi hơn chính Ngài,
Thật tình yêu thương ấy cho tôi.

Vì Ngài yêu thương tôi mãi…

Thư Viện Tin Lành (2013)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top