Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Tinh Thần Truyền Giáo

Tinh Thần Truyền Giáo

Tâm Tình của bà Quả phụ Mục sư Chung Khâm Lộc.
Trình bày tại Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam (2009).
Bà QPMS Chung Khâm Lộc hiện nay đã 91 tuổi và đang hầu việc Chúa tại Malaysia được 10 năm.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top