Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Tĩnh Nguyện

Tĩnh Nguyện

Tĩnh Nguyện

“Trời về chiều, Y-sác đi ra ngoài đồng để suy gẫm” (Sáng-thế Ký 24:63)

Việc làm đó của Y-sác rất đáng khen. Nếu những người đang bỏ phí nhiều thì giờ để bè bạn với những người ăn không ngồi rồi, đọc sách nhảm nhí, giải trí vô bổ, chịu học sự khôn ngoan; họ sẽ khám phá những điều hữu ích, những giao tiếp thú vị qua việc tĩnh nguyện thay vì làm những chuyện hư không đang thu hút họ. Nếu chúng ta dành thì giờ ở riêng một mình với Chúa nhiều hơn, tất cả chúng ta sẽ hiểu biết hơn, sẽ gần gũi Chúa hơn, và sẽ lớn thêm lên trong ân điển.  Suy gẫm nghiền tán thức ăn tinh thần thâu thập được từ nhiều nơi để chắt lọc chất bổ đích thực. Khi Chúa Giê-xu trở thành chủ đề, việc suy gẫm sẽ càng thú vị. Y-sác đã trông thấy Rê-bê-ca trong lúc ông đang suy gẫm; nhiều người khác tìm thấy điều họ trìu mến nhứt trong khi làm việc đó.

Việc chọn địa điểm để suy gẫm của Y-sác cũng rất đáng noi gương. Ðồng trống là một văn phòng, chung quanh có treo đầy các đề tài để chúng ta suy nghĩ. Từ cây hương nam cho đến chùm kinh giới, từ chim phụng hoàng đang bay lượn đến con cào cào đang rả rích, từ khoảng trời xanh bao la đến giọt sương mai; tất cả đều chứa đầy những bài học hay; và một khi Ðức Chúa Trời mở mắt cho, sự dạy dỗ ấy sẽ lóe sáng trong tâm trí ta còn sống động hơn là những điều dạy dỗ mà người ta viết trong sách. Văn phòng nhỏ bé của chúng ta không bao giờ lành mạnh, gợi cảm, thoải mái hay tạo hứng khởi bằng những cánh đồng. Đừng xem một điều gì là tầm thường hay dơ bẩn, nhưng hãy nhận biết rằng mọi vật đều hướng chúng ta về Ðấng Tạo Hóa,  như vậy đồng ruộng sẽ trở thành thánh thiêng.

Thời gian Y-sác đã chọn cũng rất đáng khen. Buổi hoàng hôn sắp phủ xuống sau một ngày rất phù hợp để linh hồn chúng ta nghỉ ngơi khi những lo âu đời nầy nhường chỗ cho những niềm vui của sự tương giao thiên đàng. Hào quang của mặt trời sắp lặn kích thích chúng ta suy gẫm, vẻ trang nghiêm của màn đêm sắp phủ xuống đánh thức cảm xúc của chúng ta.

Thưa độc giả thân mến, nếu công việc của ngày hôm nay cho phép và nếu bạn có thể dành riêng một giờ để ra đồng đi bách bộ trong hoàng hôn, thì thật là điều hay; nhưng nếu không được như thế thì ngay trong thành phố cũng vẫn có Chúa, và Ngài sẵn sàng gặp bạn trong phòng riêng cũng như ngoài đường phố đông người. Hãy để cho lòng bạn tiến đến gặp Ngài.

Charles Spurgeon
Lời Sống Hằng Ngày

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top