Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Tin Cậy Chúa Giê-xu

Tin Cậy Chúa Giê-xu

Tựa đề: ’Tis So Sweet to Trust in Jesus
Lời Việt: Tin Cậy Chúa Giê-xu
Kinh Thánh: Châm Ngôn 30:5
Lời: Louisa M. R. Stead (1855-1917)
Nhạc: William J. Kirkpatrick (1838-1921)
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Bài Số 268

’Tis So Sweet to Trust in Jesus

1. ’Tis so sweet to trust in Jesus,
Just to take Him at His Word;
Just to rest upon His promise,
And to know, “Thus saith the Lord!”

Refrain:
Jesus, Jesus, how I trust Him!
How I’ve proved Him o’er and o’er;
Jesus, Jesus, precious Jesus!
Oh, for grace to trust Him more!

2. Oh, how sweet to trust in Jesus,
Just to trust His cleansing blood;
And in simple faith to plunge me
’Neath the healing, cleansing flood!

3. Yes, ’tis sweet to trust in Jesus,
Just from sin and self to cease;
Just from Jesus simply taking
Life and rest, and joy and peace.

4. I’m so glad I learned to trust Thee,
Precious Jesus, Savior, Friend;
And I know that Thou art with me,
Wilt be with me to the end.

 

Tin Cậy Chúa Giê-xu

1.  Thỏa thích thay tin cậy Chúa Giê-xu!
Lòng tôi quyết chỉ tin Ngài thôi,
Nghỉ yên trên bao lời hứa Ngài rày,
Tin chắc Ngài phán ngay cùng tôi.

Ðiệp Khúc:
Giê-xu, Giê-xu, tin cậy Chúa thôi!
Mong biết rõ Chúa tôi nhiều hơn.
Giê-xu, Giê-xu, quí trọng tuyệt vời,
Ân điển Ngài giúp tin càng hơn.

2.  Thỏa thích thay tin cậy Chúa Giê-xu!
Nhờ huyết Chúa thứ tha tội nay;
Bởi đức tin tôi dầm dưới sông hồng,
Tâm thánh sạch ốm đau lành ngay.

3. Thỏa thích thay tin cậy Chúa Giê-xu!
Diệt tư kỷ, lánh xa tội khiên;
Chúa cho tôi vui mừng sống an bình,
Trong cõi trần cũng như thượng thiên.

4. Thỏa thích thay kinh nghiệm tin cậy Ngài!
Là thiết hữu của tôi từ lâu;
Vững tâm tin Ngài thuộc tôi mọi giờ,
Trong cõi nầy cũng như đời sau.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top