Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Tìm Chúa

Tìm Chúa

Lúc rạng sáng, Ma-ri Ma-đơ-len … đến thăm mộ (Ma-thi-ơ 28:1)

Hãy học nơi Ma-ri Ma-đơ-len cách để được tương giao với Chúa Giê-xu. Hãy chú ý bà đã tìm kiếm Chúa như thế nào.

Ma-ri Ma-đơ-len đã đi tìm Cứu Chúa vào lúc sáng sớm. Nếu bạn nghĩ rằng có thể chờ đợi và cứ từ từ, với hi vọng sẽ tương giao với Chúa vào một thì giờ xa lắc xa lơ nào đó, bạn sẽ chẳng bao giờ có được sự tương giao, bởi vì tấm lòng phù hợp cho sự tương giao là một tấm lòng khao khát.

Ma-ri Ma-đơ-len rất bạo dạn khi đi tìm Chúa. Nhiều môn đệ khác đã tránh xa ngôi mộ vì họ run rẩy sợ sệt; nhưng Kinh Thánh chép Ma-ri Ma-đơ-len đã đứng bên cạnh ngôi mộ. Nếu bạn muốn có Ðấng Christ bên cạnh mình, hãy mạnh dạn tìm kiếm Ngài. Đừng để bất cứ điều gì giữ bạn lại. Hãy xem thường thế giới bên ngoài. Hãy đến gần nơi có Chúa dù những người khác xa lánh.

Ma-ri Ma-đơ-len cũng trung tín tìm kiếm Chúa.   Bà đứng bên phần mộ. Nhiều người thấy rằng đứng bên một Cứu Chúa sống đã khó, thế mà Ma-ri Ma-đơ-len còn đứng bên một Cứu Chúa vừa chết. Chúng ta nên tìm cầu Ðấng Christ như vậy. Hãy bám chặt vào những điều, dù rất nhỏ, có liên hệ với Chúa, và cứ trung tín dầu tất cả những người khác đều quên Ngài.

Chúng ta cũng ghi nhận rằng Ma-ri Ma-đơ-len đã thiết tha tìm cầu Chúa Giê-xu. Bà đã đứng tại đó khóc. Những giọt lệ ấy đã khiến Cứu Chúa bị bắt phục, và Ngài đã đến và hiện ra với bà. Nếu bạn muốn Chúa Giê-xu hiện diện với mình, hãy thành khẩn khóc lóc mà theo đuổi ý nguyện đó. Nếu bạn tha thiết gặp Chúa, và không thể nào vui trừ khi Chúa đến và phán với bạn rằng: “Con là con yêu dấu của ta,” thì chẳng bao lâu bạn sẽ được nghe tiếng Ngài.

Sau hết, Ma-ri Ma-đơ-len chỉ tìm kiếm một mình Chúa Giê-xu mà thôi. Bà không chú ý đến các thiên sứ và đã xây lưng lại đối với các vị ấy. Ma-ri chỉ tìm Chúa của bà mà thôi. Nếu Ðấng Christ là người duy nhất và là tình yêu độc nhất của bạn, nếu lòng bạn loại bỏ tất cả những đối tượng khác thì chẳng bao lâu bạn sẽ được an ủi vì sự hiện diện của Ngài.

Sở dĩ Ma-ri Ma-đơ-len đã đi tìm Ngài như vậy vì bà rất yêu Chúa. Ước mong chúng ta cũng có tình yêu sâu đậm như thế đối với Chúa Giê-xu. Nguyện lòng của chúng ta cũng đầy dẫy Ðấng Christ y như Ma-ri; và tình yêu Chúa của chúng ta, cũng như Ma-ri, sẽ được toại nguyện không thiếu một chút nào về Ngài.

Lạy Chúa, xin bày tỏ chính Ngài cho chúng con tối nay!

Charles Spurgeon
Lời Sống Hằng Ngày

 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top