Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Tiếng Đóng Đinh

Tiếng Đóng Đinh

Tựa đề: Tiếng Đóng Đinh
Nhạc và lời: Trần Thượng Trí
Trình bày: Thanh Liên (2023)
Video: Hội Thánh Lời Chúa

Tiếng Đinh Đóng
Tôi nghe tiếng đinh, tiếng đinh đóng xuyên trên đôi tay.
Ôi đau đớn thay, tiếng đóng đinh xuyên trong tim này.
Thập tự giá tình yêu của Cha!
Jêsus Chúa ôi, Chúa chịu chết thay cho loài người.
Jêsus Chúa tôi, huyết của Chúa xóa hết mỗi tội
Lời tạ ơn ngợi ca trọn đời.
Tôi xin theo dấu chân đi của Chúa
Thân tôi cũng đóng đinh trên thập giá
Tôi cũng biết rồi, chết lặng trong mồ.
Nhờ Ngài được sống hiển vinh.
Hôm nay tôi sống, tôi không là tôi.
Trong muôn gian khó Chúa dắt dìu tôi.
Tôi đi trên đời Tin Lành cho người.
Chẳng còn sự chết được sống đời đời…
Ngài đã sống, Christ đã sống.
Ôi vinh quang, ôi hạnh phúc sáng trong lòng.
Ngài đã sống, Christ đã sống.
Ôi vui thay tôi như thấy nơi thiên cung.
Ngài đã sống, Christ đã sống.
Ôi vinh quang, ôi hạnh phúc sáng trong lòng.
Ngài đã sống, Christ đã sống.
Ôi vui thay tôi như thấy nơi thiên cung.
Thư Viện Tin Lành (2012)
www.thuvientinlanh.org

nail_01

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top