Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Lễ Tiệc Thánh Trên Mặt Trăng

Lễ Tiệc Thánh Trên Mặt Trăng

(Phi hành gia Edwin “Buzz” Aldrin – Ảnh: Wikipedia)

Lễ Tiệc Thánh Trên Mặt Trăng

Thứ Bảy ngày 20/7/2019 vừa qua, Cơ Quan Quản Trị Hàng Không và Không Gian (NASA) Hoa Kỳ đã tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm loài người đặt chân lên mặt trăng.  Chương trình kỷ niệm sẽ kéo dài từ ngày 20/7/2019 cho đến 1/12/2019.

Theo các tài liệu chính thức, phi thuyền Apollo 11 đã đáp xuống mặt trăng vào lúc 20:17 giờ quốc tế (GMT) ngày 20/7/1969.  Sáu giờ và 39 phút sau, vào lúc 2:56 (GMT) ngày 21/7/1969, phi hành gia Neil Armstrong là người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng.  Mười chín phút sau, phi hành gia Edwin “Buzz” Aldrin là người thứ hai đặt chân trên mặt trăng.  Đây là những giờ phút quan trọng đã được ghi vào lịch sử của nhân loại.   

Trong khoảng thời gian sau khi phi thuyền Apollo 11 đổ bộ xuống mặt trăng và trước khi phi hành gia Neil Armtrong đặt chân xuống mặt trăng, phi hành gia Buzz Aldrin đã yêu cầu Trung Tâm Chỉ Huy tại Houston cho phép ông nói vài lời với hàng tỷ người trên thế giới đang lắng nghe, hoặc xem trực tiếp truyền hình, vào lúc đó.  “Đây là phi công điều khiển phi thuyền đổ bộ mặt trăng đang nói.  Tôi muốn dùng cơ hội này yêu cầu mỗi người đang lắng nghe – bất kể là ai và đang ở nơi nào – hãy dành một phút yên lặng suy nghiệm về những sự kiện đã xảy ra trong vài giờ vừa qua, và tạ ơn trong cách riêng của mình.” Sau đó, phi hành gia Buzz Aldrin đã lấy nước nho và bánh mà ông đã mang theo như là vật dụng cá nhân, rồi đọc Kinh Thánh trong Giăng 15:5 “Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được” và cử hành lễ Tiệc Thánh. 

Lễ Tiệc Thánh do phi hành gia Buzz Aldrin tổ chức cũng là bữa ăn đầu tiên của loài người trên mặt trăng.

Sau khi hoàn thành trách nhiệm thám hiểm mặt trăng và trước khi rời mặt trăng trở về trái đất, phi hành gia Buzz Aldrin cũng đã đọc Kinh Thánh trong Thi Thiên 8:3-4 “Khi tôi nhìn xem các từng trời là công việc của ngón tay Chúa, mặt trăng và các ngôi sao mà Chúa đã đặt: loài người là gì, mà Chúa nhớ đến? Con loài người là chi, mà Chúa thăm viếng nó?”  Phi hành gia Buzz Aldrin đã dùng câu Kinh Thánh được ghi lại trong Cựu Ước hơn 3000 năm trước đó để nhắc cho mọi người về sự lớn lao và quyền năng vô biên của Đức Chúa Trời, sự bé nhỏ của loài người trong vũ trụ này, và tình yêu cùng sự quan tâm của Đức Chúa Trời dành cho những con người nhỏ bé đó.

Thư Viện Tin Lành (2019)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top