Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Tiệc Thánh

Tiệc Thánh

Nguyên tác: A Way To Calvary Leadeth
Tựa đề: Tiệc Thánh
Lời Việt: Mục sư Nguyễn Văn Vạn
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Bài Số 400
Tiệc Thánh
1. Tiệc thánh Chúa ban mọi sứ đồ
Truyền đời đời nên ghi nhớ
Rằng Chúa chết thay vì chúng sinh
Thân báu phải chịu thập hình
Điệp Khúc:
Hồi niệm thân Chúa huyết tuôn vì ta
Nay rao truyền sự chết Chúa ra.
2. Thập giá Chúa xưa chịu khổ hình
Đồ đệ, Phụ thân xa lánh
Nhục nhã, đớn đau nào thở than
Thân nát, huyết hồng giọt tràn.
3. Cầm bánh nhớ thân Ngài vỡ rồi
Thật vì tội tôi nên nỗi
Cầm chén nhắc ta giọt huyết rơi
Ban giá cứu chuộc mọi người.
4. Lạy Chúa, thứ tha mọi lỗi lầm
Từng phạm điều Cha răn cấm
Nguyện lấy huyết bôi sạch cả đây
Cho xứng đáng dự tiệc này.
5. Tiệc Thánh nhắc ta ngày phước hạnh
Ngày dự tiệc Chiên con thánh
Lòng nóng nảy trông Ngài tái lâm
Chung kết cõi đời lạc lầm.

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top