Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Lời Ngài – Thy Word

Lời Ngài – Thy Word

Tựa đề: Lời Ngài
Nguyên Tác: Thy Word
Nhạc và lời: Amy Grant & Michael Smith
Trình bày: Amy Grant & Michael Smith

Thy Word

Thy word is a lamp unto my feet
And a light unto my path
Thy word is a lamp unto my feet
And a light unto my path

1. When I feel afraid
And think I’ve lost my way
Still, You’re there right beside me
Nothing will I fear
As long as You are near
Please be near me to the end

Thy word is a lamp unto my feet
And a light unto my path
Thy word is a lamp unto my feet
And a light unto my path

2. I will not forget
Your love for me and yet
My heart forever is wandering
Jesus by my guide
And hold me to Your side
And I will love You to the end

Nothing will I fear
As long as You are near
Please be near me to the end

Thy word is a lamp unto my feet
And a light unto my path
Thy word is a lamp unto my feet
And a light unto my path
And a light unto my path
You’re the light unto my path

Lời Ngài

Xin lời Ngài là đèn soi chân con mỗi bước
Chiếu vào lối đi cho con.
Xin lời Ngài là đèn soi chân con mỗi bước
Chiếu vào lối đi cho con.

1.Nhiều lần lòng kinh hãi, xem dường như mất lối
Ngài vẫn đi bên cạnh con hằng ngày
Con sẽ không nao núng
Chúa luôn gần con mỗi bước
Nguyền xin đi gần con mãi mãi

Xin lời Ngài là đèn soi chân con mỗi bước
Chiếu vào lối đi cho con.
Xin lời Ngài là đèn soi chân con mỗi bước
Chiếu vào lối đi cho con.

2.Lòng hằng còn ghi nhớ
Chúa thương dìu con mỗi bước
Dù rằng lắm khi con còn đi lầm đường
Jêsus xin dẫn dắt, tay cầm tay vững chắc
Nguyện yêu Chúa từ nay mãi mãi.

Thư Viện Tin Lành 
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top