Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Thánh Ca Thương Khó & Phục Sinh – Piano

Thánh Ca Thương Khó & Phục Sinh – Piano

Thánh Ca Lễ Thương Khó & Phục Sinh
Pianist: Sangah Noona

Mục Lục:

0:00 In Christ Alone
4:13 Amazing Grace (My Chains Are Gone)

8:53 O Praise The Name (Anastasis)
14:20 Who Am I
19:25 Jesus We Crown You With Praise
24:05 The Power of the Cross
29:24 Revelation Song

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top