Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Thư Của Đức Chúa Jesus Cho Bảy Hội Thánh – Những Sự Kiện Cuối Cùng

Thư Của Đức Chúa Jesus Cho Bảy Hội Thánh – Những Sự Kiện Cuối Cùng

Tựa đề: Thư Của Đức Chúa Jesus Cho Bảy Hội Thánh – Những Sự Kiện Cuối Cùng
Diễn giả: Mục sư David Pawson
Dịch và thu âm: Sứ Điệp Tỉnh Thức


Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Các Bức Thư Của Đức Chúa Jesus Cho Bảy Hội Thánh

 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top