Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Phi-líp – Chương 2

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Phi-líp – Chương 2

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Phi-líp – Chương 2
Tài liệu: Thru The Bible
Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee
Bản Việt Ngữ: Trans World Radio

Bạn đọc có thể tìm hiểu thêm về sách Phi-líp và đọc những bản dịch mới do Thư Viện Tin Lành thực hiện tại những địa chỉ sau:

Khái quát về sách Phi-líp
– Phi-líp : Chương 1
– Phi-líp : Chương 2
– Phi-líp : Chương 3
– Phi-líp : Chương 4

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top