Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Giới Thiệu: Chương Trình Tìm Hiểu Thánh Kinh

Giới Thiệu: Chương Trình Tìm Hiểu Thánh Kinh

Chương Trình Tìm Hiểu Thánh Kinh

Lời Giới Thiệu:

Tìm Hiểu Thánh Kinh là một chương trình học khái quát về Kinh Thánh (Thru The Bible) kéo dài 5 năm, mỗi ngày một bài.  Tài liệu Thru The Bible do Tiến sĩ Dr. J. Vernon McGee biên soạn, đã được phổ biến trên 100 ngôn ngữ trên thế giới. Bản dịch Việt Ngữ Thru The Bible do Trans World Radio thực hiện với tựa đề là Tìm Hiểu Thánh Kinh.

Trong thời gian đầu, Thư Viện Tin Lành sẽ phổ biến Tìm Hiểu Thánh Kinh hai lần mỗi tuần, vào thứ Ba và thứ Sáu.  Loạt bài vào ngày thứ Ba bao gồm những Thư Tín trong Tân Ước.  Đây là những bài học tương đối ngắn, chỉ kéo dài một vài tuần, để bạn đọc làm quen với chương trình này.  Loạt bài vào thứ Sáu sẽ giới thiệu các sách dài hơn, bắt đầu với các Phúc Âm trong Tân Ước.  Sau đó Thư Viện Tin Lành sẽ lần lượt giới thiệu các sách khác trong Kinh Thánh.

Kính mời bạn đọc cùng theo dõi.

Ban Biên Tập
Thư Viện Tin Lành

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top