Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách I Tê-sa-lô-ni-ca 1-3

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách I Tê-sa-lô-ni-ca 1-3

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách I Tê-sa-lô-ni-ca
Tài liệu: Thru The Bible
Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee
Bản Việt Ngữ: Trans World Radio

Bạn đọc có thể tìm hiểu thêm về sách I Tê-sa-lô-ni-ca và đọc bản dịch mới do Thư Viện Tin Lành thực hiện tại những địa chỉ sau:

I Tê-sa-lô-ni-ca: Chương 1
I Tê-sa-lô-ni-ca: Chương 2
I Tê-sa-lô-ni-ca: Chương 3
I Tê-sa-lô-ni-ca: Chương 4
I Tê-sa-lô-ni-ca: Chương 5

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top