Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Trang Chính » Thơ Linh Cương: Nguồn Sống Vô Biên

Thơ Linh Cương: Nguồn Sống Vô Biên

Sunrise

Nguồn Sống Vô Biên

Đừng bảo tôi đến trước mộ Ngài để khóc.
Ngài không nằm đây yên nghỉ giấc ngàn thu
Ôi Giê-xu, Đấng oai quyền dũng lực
Thần chết nào, khuất phục được Ngài đâu?

Phục sinh rồi, Ngài cỡi trên đầu bão tố
Thổi bạt nghìn phương tuyệt vọng u buồn.
Cứu chuộc hồn người khỏi vòng đau khổ.
Trút gánh tội trần vào vực thẳm đại dương.

Chúa phục sinh, ánh linh quang chói lọi
Nguồn sống vô biên cho đồng lúa đơm bông
Cho cây cỏ xinh tươi vươn mình phơi phới
Hy vọng tràn đầy sống động giữa cuồng phong.

Lên cao mãi như phượng hoàng chẳng mỏi.
Sức sống thiêng chuyển hóa cả cuộc đời.
Mây trắng trời xanh trôi vào cõi tối
Trăng sao tàn, Chúa phục hoạt hồn tôi.

Linh Cương

Nguyệt San Linh Lực
Tháng 4/1998

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top