Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Trang Chính » Thơ Linh Cương: Hãy Đến

Thơ Linh Cương: Hãy Đến

Hãy Đến

Nào phải đợi đến mùa đông giá rét
Mới nghe bài “Đêm Thánh” Chúa ra đời
Đâu phải chờ tới năm tàn tháng hết
Mới quay nhìn máng cỏ lạnh chơi vơi.

Sao chỉ ngắm thông xanh, đèn rực rỡ.
Mà hồn còn lạc lõng giữa hồi chuông
Hỡi lữ khách trên nẻo đời lao khổ
Xin đêm nầy tiếp nhận Chúa yêu thương.

Đời không Chúa như thuyền trôi vô định.
Mãi lạc loài dưới gió thảm mưa sầu
Mang đau thương giữa biển trần bất hạnh
Bến an vui trường cửu biết tìm đâu?

Chúa đã đến mở rộng đường giải phóng
Nọc tội khiên, quyền ma quỷ diệt rồi
Vượt cõi chết, Ngài ban nguồn sự sống
Sự bình an hạnh phúc, đến muôn đời.

Như bác sĩ, mục đồng tìm gặp Chúa
Nô-ên đầu còn vọng khúc tôn vinh
Xin mau đến hỡi linh hồn đau khổ
Cho đêm đời lại rực ánh bình minh.

Linh Cương

Niềm Tin Hy Vọng

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top