Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Thi Thiên 147

Thi Thiên 147

Thi Thiên 147

1. Hãy ca ngợi CHÚA! Ca hát chúc tụng Ðức Chúa Trời của chúng ta là điều tốt đẹp biết bao! Tôn ngợi Ngài là điều vui thích và hợp lý dường nào! 

2. CHÚA xây dựng lại Giê-ru-sa-lem; Ngài gom nhóm những kẻ bị tản lạc của I-sơ-ra-ên trở về. 3. Ngài rịt lành những tâm hồn tan vỡ; Ngài băng bó các vết thương của họ. 4. Ngài định số lượng các vì sao; Ngài gọi chúng theo tên riêng của từng vì sao một. 5. CHÚA của chúng ta vĩ đại biết bao! Quyền năng của Ngài thật vô hạn. Kiến thức của Ngài quả vô biên. 6. CHÚA nhấc đưa những người nghèo khó lên cao, Nhưng Ngài đánh đổ những kẻ gian ác ngã nhào xuống đất. 7. Hãy dâng lên CHÚA những lời cảm tạ; Hãy dùng nhạc khí ca ngợi Ðức Chúa Trời. 8. Ngài bao phủ các tầng trời bằng mây; Ngài chuẩn bị các trận mưa cho đất; Ngài khiến cỏ mọc trên các núi đồi. 9. Ngài ban thực phẩm cho muôn loài cầm thú; Ngài ban thức ăn cho các quạ con đói bụng kêu gào. 10. Ngài chẳng hài lòng về sức lực của ngựa chiến; Ngài không vui về đôi chân nhanh nhẹn của loài người; 11. Nhưng CHÚA rất vui lòng về những người kính sợ Ngài, Những người đặt hy vọng vào tình thương của Ngài.

12. Hỡi Giê-ru-sa-lem, hãy ca ngợi CHÚA! Hỡi Si-ôn, hãy tôn ngợi Ðức Chúa Trời! 13. Vì Ngài làm vững mạnh song sắt các cổng thành của ngươi; Ngài ban phước cho con cái ngươi đang sống trong ngươi. 14. Ngài ban bình an nơi các biên giới của ngươi; Ngài cho ngươi no thỏa bằng gạo ngon hảo hạng. 15. Ngài truyền lịnh cho trái đất vâng theo; Lời Ngài liền được truyền đi nhanh chóng. 16. Ngài ban tuyết xuống phủ trắng như lông chiên; Ngài rải sương giá ra như tro bụi. 17. Ngài quăng băng giá ra từng mảng; Ai có thể chịu nổi cơn buốt giá của Ngài? 18. Ngài ban lịnh, chúng liền tan chảy; Ngài khiến gió thổi qua, nước chảy xuống thành dòng. 19. Ngài tuyên bố những lời Ngài cho Gia-cốp; Ngài ban luật lệ và mạng lịnh Ngài cho I-sơ-ra-ên. 20. Ngài chẳng làm như vậy cho một dân nào khác; Họ chẳng biết gì các mạng lịnh của Ngài. Hãy ca ngợi CHÚA!

Chúng ta luôn có thể có những khởi đầu mới nhờ sự tha thứ của Chúa, nhờ lời hứa của Ngài và nhờ sự hiện diện của Đức Chúa Giê-xu trong đời sống chúng ta.

Thi Thiên 147 bắt đầu và kết thúc với lời kêu gọi hãy ca ngợi; tuy nhiên giữa khởi đầu và kết thúc, chủ để của mỗi câu là Đức Chúa Trời.  Hãy đọc lại Thi Thiên này, bạn sẽ không thấy tác giả kêu gọi chúng ta làm gì khác hơn là ca ngợi Chúa.  Thi Thiên nói rất  ít về Giê-ru-sa-lem hoặc Si-ôn, là dân sự Chúa, là những người ca ngợi Ngài, nhưng nói rất nhiều về Đức Chúa Trời.

Thi Thiên 147 là một lời nhắc nhở quan trọng cho mỗi chúng ta.  Thông thường, chúng ta rất lo làm thế nào để hành động đúng, làm thế nào để tha thứ, làm thế nào để lớn lên trong đời sống tâm linh, làm thế nào để được cứu, … Với những câu hỏi liên quan đến chúng ta như: Làm thế nào tôi làm vui lòng Chúa?   Làm thế nào để tôi được tha tội?  Làm thế nào đế tôi được cứu? chúng ta đặt mình làm trọng tâm của đức tin chúng ta, thay vì Chúa.

Tất cả những vấn đề trên rất quan trọng, nhưng Đức Chúa Trời, chắc chắn, quan trọng hơn rất nhiều.  Khi chúng ta đến với Chúa và biết Ngài, thái độ thích hợp là hướng về Đấng mà chúng ta chiêm ngưỡng và thờ phượng.  Khi đó, chúng ta sẽ không còn là chủ đề chính của phần lớn những câu nói, nhưng Chúa là chủ đề và là trọng tâm của sự quan tâm và lời ca ngợi của chúng ta.  Đây chính là ý nghĩa đích thật của sự ngợi khen.

Lạy Chúa!  Xin cho con nhận biết những lý do để tôn ngợi Chúa mỗi ngày.

Thư Viện Tin Lành
Tháng 8/2012

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top