Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » There Is A Fountain

There Is A Fountain

Tựa đề: There Is A Fountain
Lời Việt: Suối Huyết Tuôn
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Bài Số 181
Trình bày: David Phelps
Lời: William Cowper (1731-1800)
Nhạc: Lowell Mason (1792-1872)

There Is A Fountain

1. There is a fountain filled with blood,
Drawn from Immanuel’s veins,
And sinners plunged beneath that flood
Lose all their guilty stains.
Lose all their guilty stains.
Lose all their guilty stains.
And sinners plunged beneath that flood
Lose all their guilty stains.

2. The dying thief rejoiced to see
That fountain in His day;
And there have I, though vile as he,
Washed all my sins away.
Washed all my sins away.
Washed all my sins away.
And there have I, though vile as he,
Washed all my sins away.

3. Dear dying Lamb, Thy precious blood
Shall never lose its pow’r,
Till all the ransomed church of God
Are safe, to sin no more.
Are safe, to sin no more.
Are safe, to sin no more.
Till all the ransomed church of God
Are safe, to sin no more.

4. E’er since by faith I saw the stream
Thy flowing wounds supply,
Redeeming love has been my theme,
And shall be till I die.
And shall be till I die.
And shall be till I die.
Redeeming love has been my theme,
And shall be till I die.

5. When this poor, lisping, stamm’ring tongue
Lies silent in the grave,
Then in a nobler, sweeter song,
I’ll sing Thy pow’r to save.
I’ll sing Thy pow’r to save.
I’ll sing Thy pow’r to save.
Then in a nobler, sweeter song,
I’ll sing Thy pow’r to save.

Suối Huyết Tuôn

1. Kìa, trong suối thiêng huyết báu tuôn đầy
Từ hông Giê-xu phát nguyên;
Tội nhân tắm mình dưới suối huyết nay,
Sạch hết mọi gian ác liền;
Sạch hết mọi gian ác liền,
Trắng trong bao nỗi ác khiên;
Tội nhân tắm mình dưới suối huyết nay,
Sạch hết mọi gian ác liền.

2. Kìa tên cướp xưa, lúc chết phước thay
Kịp trông hông huyết Ngài đây.
Dầu tôi xấu xa giống kẻ cướp này
Nhờ huyết được trong trắng ngay.
Nhờ huyết được trong trắng ngay.
Trắng trong không vết mảy may.
Dầu tôi xấu xa giống kẻ cướp này
Nhờ huyết được trong trắng ngay.

3. Quyền năng huyết Chiên suốt đến muôn đời
Diệu thay! Vô đối linh dược.
Tận khi thánh dân Chúa cất lên trời
Toàn cứu tội khôn nhiễm được.
Toàn cứu tội khôn nhiễm được.
Ác khiên khôn nhiễm gì được..
Tận khi thánh dân Chúa cất lên trời
Toàn cứu tội khôn nhiễm được.

4. Nhờ tin, chính tôi thấy suối láng lai
Từ hông Giê-xu tràn sôi
Đề mục của tôi: Ấy ái tâm Ngài
Vẫn nói dầu tôi chết rồi.
Vẫn nói dầu tôi chết rồi.
Nói luôn tuy hết đời tôi.
Đề mục của tôi: Ấy ái tâm Ngài
Vẫn nói dầu tôi chết rồi.

5. Rồi khi lưỡi tôi ấp úng ngập ngừng
Nghỉ yên trong mả rày mai
Phải tôi cứ cao xướng khúc thanh tâm
Hát khúc quyền năng huyết Ngài.
Hát khúc quyền năng huyết Ngài.
Hát khen ơn cứu của Ngài.
Phải tôi cứ cao xướng khúc thanh tâm
Hát khúc quyền năng huyết Ngài.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top