Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » The Prayer / Savior – Redeemer of My Soul

The Prayer / Savior – Redeemer of My Soul

Nguyên Tác: The Prayer 
Nhạc và lời: Carole Bayer Sager / David Foster
Nguyên Tác: Savior Redeemer of My Soul
Lời: Orson F. Whitney
Nhạc: Harry A. Dean
Trình bày: Elenyi

Thư Viện Tin Lành (2019)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top