Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Video » The Messiah and King

The Messiah and King

Chương Trình Thánh Nhạc: Đấng Cứu Thế và Vua
Nguyên văn: The Messiah and King
Trình bày: The Collingsworth Family & First Baptist Church – Atlanta
Diễn giả: Dr. Anthony George

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 21:1-9

1. Khi họ gần tới Giê-ru-sa-lem, sau khi đến Bết-pha-giê, trên núi Ô-liu, Ngài sai hai môn đồ đi, 2. và dặn họ rằng: “Hãy đi vào ngôi làng trước mặt, ngay lập tức các con sẽ gặp một con lừa bị buộc, bên cạnh còn có một con lừa con. Hãy mở dây và dắt chúng về cho Ta. 3. Nếu có ai nói gì, các ngươi hãy trả lời rằng: ‘Chúa cần chúng’, người đó sẽ cho dắt lừa đi ngay.” 4. Việc nầy đã xảy ra để ứng nghiệm lời tiên tri nói rằng: 5. “Hãy nói với các con gái Si-ôn rằng: Kìa, Vua của ngươi đến cùng ngươi, thật nhu mì, cưỡi trên một con lừa, chỉ là một con lừa con, là con của một lừa cái.”

6. Sau đó, các môn đồ đi và làm đúng như lời Đức Chúa Jesus đã truyền cho họ. 7. Họ dắt con lừa và lừa con về, trải áo của họ trên lưng chúng, rồi Ngài ngồi lên trên. 8. Có một đoàn người rất đông trải áo của họ trên đường, những người khác chặt những nhánh cây và rải trên đường. 9. Lúc này đoàn người đi trước Ngài, cùng những người theo sau, đã hô vang rằng: “Hô-sa-na! Con của Đa-vít! Chúc tụng cho Đấng nhân danh Chúa mà đến! Hô-sa-na trên nơi chí cao!”

Thư Viện  Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top