Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Nguyện Chúa Ban Phước Và Gìn Giữ Bạn – The Lord Bless You and Keep You

Thánh Ca: Nguyện Chúa Ban Phước Và Gìn Giữ Bạn – The Lord Bless You and Keep You

Thánh Ca: Nguyện Chúa Ban Phước Và Gìn Giữ Bạn
Nguyên tác: The Lord Bless You and Keep You
Lời Kinh Thánh: Dân Số Ký 6:24-26
“Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi!
Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi, và làm ơn cho ngươi!
Cầu xin Đức Giê-hô-va đoái xem ngươi và ban bình an cho ngươi!”

Nhạc: Peter Lutkin (1848-1931)

Thư Viện Tin Lành (2022)
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top