Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » The Lord Bless You And Keep You

The Lord Bless You And Keep You

Nguyên tác: The Lord Bless You And Keep You
Kinh Thánh: Dân Số Ký 6:24-26

“Nguyện xin CHÚA ban phước cho anh chị em và gìn giữ anh chị em.
Nguyện xin CHÚA tỏa rạng hào quang của thánh nhan Ngài trên anh chị em
và bày tỏ lòng nhân từ đối với anh chị em.
Nguyện xin CHÚA đoái xem anh chị em và ban bình an thịnh vượng cho anh chị em.”

Thư Viện Tin Lành (2017)
www.thuvientinlanh.org

ricefield_s

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top