Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » The Family Prayer Song – Ca Khúc Nguyện Cầu Của Gia Đình

The Family Prayer Song – Ca Khúc Nguyện Cầu Của Gia Đình

Ca khúc: Ca Khúc Nguyện Cầu Của Gia Đình
Nguyên tác: The Family Prayer Song

The Family Prayer Song

Come and fill our homes with Your presence
You alone are worthy of our reverence.
 
As for me and my house ,
We will serve the Lord
As for me and my house
We will serve the Lord
As for me and my house
We will serve the Lord
We will serve the Lord
 
Lord, we vow to live holy
Bowing our knees to You only
 
Staying together;
Praying together
Any storm we can weather
Trusting in God’s Word
We need each other
Fathers and mothers
Sisters and brothers
In harmony and love
Ca Khúc Nguyện Cầu Của Gia Đình

Nguyện Ngài hiện diện cùng ngự trị nhà con
Mọi sự thờ phượng và phục vụ thuộc Ngài thôi

Nguyện dâng hiến gia đình con,
Chuyên tâm yêu kính Chúa
Nguyện dâng hiến gia đình con,
Chăm lo nghe tiếng Chúa
Nguyện dâng hiến gia đình con,
Trung kiên trong nước Chúa
Kính xin phục vụ Ngài.

Nguyện Ngài luyện lòng này sạch trong.
Nguyện lòng này quỳ thờ lạy Ngài thôi.

Luôn luôn sống bên nhau. 
Khi vui có nhau hoài.
Hằng cầu thay Chúa ban ơn lành,
Sóng gió luôn gần nhau.
Luôn luôn mến yêu nhau. 
Lo chăm sóc cho nhau.
Cùng nhau sống an hòa,
Và sẻ chia bao buồn vui.

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top