Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » The Lord’s Prayer

The Lord’s Prayer

Tựa đề: The Lord’s Prayer
Lời: Kinh Thánh Ma-thi-ơ 6:9-13
Nhạc: Albert Hay Malotte
Trình bày:  Sampaguita

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top