Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » The Old Rugged Cross

The Old Rugged Cross

Tựa đề: The Old Rugged Cross – Thập Tự Xưa
Sáng tác: George Bernard (1873-1958)
Lời Việt: Mục sư Lê Vĩnh Thạch
Trình bày: Alan Jackson

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top