Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Lễ Tạ Ơn – Hội Thánh Tin Lành Giám Lý San Diego

Lễ Tạ Ơn – Hội Thánh Tin Lành Giám Lý San Diego

Hình Ảnh Lễ Tạ Ơn  
Hội Thánh Tin Lành Giám Lý San Diego

I. Đêm  Truyền Giảng

Thankgivings_04

Chuẩn Bị Cho Lễ Tạ Ơn

WUMC_Outreach_06Đêm Ca Nhạc Mừng Lễ Tạ Ơn

WUMC_Outreach_01

Chào mừng thân hữu tham dự

WUMC_Outreach_11

Hoan nghênh khách đến tham dự

WUMC_Outreach_02

Trả lời đố vui

WUMC_Outreach_07Diễn giả cho chương trình truyền giảng: Mục sư Văn Tùng

WUMC_Outreach_03Tiếp xúc với những người tiếp nhận Chúa

WUMC_Outreach_05Chụp hình lưu niệm với 7 tân tín hữu

II. Tặng Quà Cho Cộng Đồng

WUMC_Gift_01

 Hội Thánh tặng quà vào dịp lễ Tạ Ơn – Những người đến nhận

WUMC_Gift_02
Hướng dẫn nhận quà

WUMC_Gift_03

Trao tặng 400 gà tây và 400 phần quà cho cộng đồng chung quanh Hội Thánh

III. Hội Thánh Kỷ Niệm Lễ Tạ Ơn

 WUMC_Celebrate_01
Ban hướng dẫn hát

WUMC_Celebrate_02

Ban hát thiếu nhi

WUMC_Celebrate_03

Ban hát thiếu niên

WUMC_Celebrate_04

Ca đoàn Hội Thánh

WUMC_Celebrate_09

Đọc Kinh Thánh

WUMC_Celebrate_08Giảng luận: Mục sư John Lurvey

WUMC_Celebrate_07

Cử hành thánh lễ Tiệc Thánh: Mục sư Nguyễn Mạnh Cường

IV. Tiệc Mừng Lễ Tạ Ơn

WUMC_Feas_10

Thức ăn và những người phục vụ

WUMC_Feas_12

Thức ăn và những người phục vụ

WUMC_Feas_11

Thức ăn và những người phục vụ

WUMC_Feas_16

Quanh cảnh tiệc lễ Tạ Ơn

WUMC_Feas_06

Hội Thánh thết đãi các tín hữu và những người vô gia cư

WUMC_Feas_05

Những người tham dự

WUMC_Feas_04

Những người tham dự

WUMC_Feas_15

Bàn tiệc dành cho mọi người

WUMC_Celebrate_07

 Cảm tạ ơn cứu rỗi của Chúa
Tình yêu và sự tha thứ của Chúa dành cho mọi người

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Tài liệu:  Hội Thánh Tin Lành Giám Lý San Diego (2016)

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top