Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Sự Thành Tín Chúa Rất Lớn

Thánh Ca: Sự Thành Tín Chúa Rất Lớn

Tựa đề: Thánh Chúa Thành Tín
Nguyên tác: Great is Thy Faithfulness

Lời: Thomas Chisholm
Nhạc: William M. Runyan
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) – Bài Số 43

Great is Thy Faithfulness

1. Great is Thy faithfulness,
O God my Father;
There is no shadow
of turning with Thee,
Thou changest not,
Thy compassions they fail not,
As Thou hast been,
Thou forever wilt be.

Refrain:
Great is Thy faithfulness!
Great is Thy faithfulness!
Morning by morning
new mercies I see
All I have needed
Thy hand hath provided
Great is Thy faithfulness,
Lord unto me!

2. Summer and winter
and springtime and harvest,
Sun, moon, and stars
in their courses above;
Join with all nature
in manifold witness,
To Thy great faithfulness,
mercy, and love.

3. Pardon for sin and
a peace that endureth,
Thine own great presence
to cheer and to guide;
Strength for today, and
bright hope for tomorrow
Blessings all mine,
with ten thousand beside.

Thánh Chúa Thành Tín

1. Giê-hô-va ôi sự thành tín
Chúa rất lớn thay
Không bóng biến thiên,
muôn đời Ngài luôn vững chãi
Ngài không thay đổi,
đức yêu thương vô cùng rộng dài
Thật xưa đã có,
hôm nay, mai sau còn hoài.

Ðiệp Khúc:
Thánh Chúa thành tín dường nào
Thánh Chúa thành tín biết bao
Ngày thêm tươi mới
lòng tôi cảm thấy ơn dào
Ðiều tôi nhu yếu
Chúa ban cho dư dật dường nào
Lòng thành tín Chúa
trên tôi rộng lớn làm sao!

2. Thu, đông, xuân qua,
hạ lại đến, tám tiết vãng lai,
Giăng bủa trên không tinh,
nhật, nguyệt luân chuyển mãi;
Toàn thiên nhiên giới
chứng minh luôn thiên đại vạn đại
Về thành tín lớn, khoan nhân,
yêu thương trong Ngài.

3. Tâm tôi yên vui tội được xá,
hưởng mãi cứu ân
Cha Chí Nhân luôn hiện diện
dạy, khuyên, đưa dẫn
Ngày nay sức mới suốt tương lai
hi vọng rạng ngần

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org
Hằng vui hưởng phước,
tâm linh thỏa mãn muôn phần

 

yosemite

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top