Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thành Giê-ru-sa-lem Bằng Vàng

Thành Giê-ru-sa-lem Bằng Vàng

Ca khúc: Thành Giê-ru-sa-lem Bằng Vàng
Nguyên tác: Yerushalayim Shel Zahav
Trình bày: Laura Bretan 

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top