Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Don Moen: Thánh Ca Truyền Thống

Don Moen: Thánh Ca Truyền Thống

Thánh Ca Truyền Thống:
1. Bốn Phương Một Nhà – Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý (1990) – Bài số 19.
2. Ân Hồng Cứu Ân  –Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) – Bài số 302
3. Cứu Chúa Siêu Việt  –Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) – Bài số 21 và 429
4. Ngài Ban Cho Thêm Ơn  – Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý (1990)- Bài số 148.
5. Tin Cậy Chúa Jesus  –Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) – Bài số 268
6. Tâm Linh Tôi An Ninh Thay!   –Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) – Bài số 277
7. Đấng Xưa Giúp Chúng Tôi –Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) – Bài số 44
8. Phước Nguyên Từ Trời –Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) – Bài số 28
9. Wonderful Peace
10. Càng Yêu Chúa Hơn -Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) – Bài số 299
11. Thành Tín Chúa Rất Lớn Thay –Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) – Bài số 43
12. All To You
13. Hiến Cả Cho Ngài  –Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) – Bài số 383
14. Chúa Đang Kêu Gọi Mọi Người  –Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) – Bài số 160
15. Cầu Xin Chúa Luôn Bên Con  –Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) – Bài số 32
16. Lớn Bấy Duy Ngài – Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý (1990) – Bài số 20.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top