Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca Thương Khó Phục Sinh

Thánh Ca Thương Khó Phục Sinh

Thánh Ca Thương Khó Phục Sinh

Mục Lục: 
1. Giê-xu Đấng Phục Sinh
2. Đấng Sống Trong Tôi
3. Christ Oai Quyền Phục Sinh
4. Chúa Sống Lại Rồi
5. Chúa Sống
6. Hoan Ca Chúa Phục Sinh
7. Ca Khen Chúa Phục Sinh
8. Mừng Chúa Phục Sinh
9. Sống Trong Ngài
10. Chúa Sống

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top