Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Chúa Siêu Việt

Thánh Chúa Siêu Việt

Tựa Đề: How Great Thou Art
Nguyên Tác:  Carl Gustav Boberg (1859-1940)
Nhạc: Dân ca Thụy Điển
Trình Bày:  Carrie Underwood
Video: CBS – Dick Clark Productions Inc.

Thánh Chúa Siêu Việt
Lời Việt: Mục sư Vũ Văn Cư (1915-1977)

1. Khi xem muôn vật do tay Thiên Chúa sáng tạo chúng.
Cứu Chúa của tôi! Lòng cảm xúc bao kinh sợ.
Tôi xem sao trời. Tôi nghe muôn tiếng sấm rền nổ.
Khắp khắp đó đây, quyền của Chúa ôi vô bờ!

Hồn ngợi khen Chúa! Cứu Chúa tôi: Ðức Chúa Trời.
Chúa Đấng siêu việt! Quyền bính vô cùng!
Hồn ngợi khen Chúa! Cứu Chúa tôi: Ðức Chúa Trời.
Duy Ngài đại năng, cao cả quyền oai.

2. Khi tôi lên tận non cao trông xuống dưới vực thẳm.
Suối róc rách reo hoà tấu khúc ca êm đềm.
Tôi vô trong rừng, muôn cây chen chúc cỏ mọc xanh.
Riú rít tiếng chim mừng hót khúc ca thanh bình.

Hồn ngợi khen Chúa! Cứu Chúa tôi: Ðức Chúa Trời.
Chúa Đấng siêu việt! Quyền bính vô cùng!
Hồn ngợi khen Chúa! Cứu Chúa tôi: Ðức Chúa Trời.
Duy Ngài đại năng, cao cả quyền oai.

3. Khi tôi suy nghiệm Cha sai Con giáng thế chịu chết
Chúa chẳng tiếc Con, Ngài phó cả cho tôi rồi.
Ôi ơn sâu rộng, xưa tôi đâu nghĩ đến dường ấy!
Chúa chết huyết tuôn, Ngài gánh thế tôi muôn tội.

Hồn ngợi khen Chúa! Cứu Chúa tôi: Ðức Chúa Trời.
Chúa Đấng siêu việt! Quyền bính vô cùng!
Hồn ngợi khen Chúa! Cứu Chúa tôi: Ðức Chúa Trời.
Duy Ngài đại năng, cao cả quyền oai.

4. Khi Christ lai hồi vang vang muôn ức tiếng tụng tán
Ðến tiếp rước tôi về với Chúa trên Thiên Ðàng
Tâm tôi vui mừng khiêm nhu cung kính bái phục mãi
Ở đó chúc tôn, Ngài lớn bấy ơn tuôn tràn

Hồn ngợi khen Chúa! Cứu Chúa tôi: Ðức Chúa Trời.
Chúa Đấng siêu việt! Quyền bính vô cùng!
Hồn ngợi khen Chúa! Cứu Chúa tôi: Ðức Chúa Trời.
Duy Ngài đại năng, cao cả quyền oai.

5. Tâm tư ưu sầu, tôi nghe năm tháng vẫn nhẹ lướt.
Bối rối đắn đo, tìm ý nghiã cho cuộc đời
Bao nhiêu tháng ngày trôi qua bên kiếp sống thờ ơ.
Cúi xuống khẩn xin Thượng Ðế dắt tôi trọn đường

Lòng nài xin Chúa, giúp chính con biết rõ Ngài
Chúa Ðấng siêu việt, quyền bính vô cùng
Lòng nài xin Chúa! Giúp chính con rõ tận tường.
Ban nguồn yêu thương, sức sống tràn tuôn.

How Great Thou Art
Lời Anh: Mục sư Stuart K. Hine (1899-1989)

Verse 1:
O Lord my God! When I in awesome wonder
Consider all the worlds Thy hands have made.
I see the stars, I hear the rolling thunder,
Thy power throughout the universe displayed.

Refrain:
Then sings my soul, my Saviour God, to Thee;
How great Thou art, how great Thou art!
Then sings my soul, my Saviour God, to Thee:
How great Thou art, how great Thou art!

Verse 2:
When through the woods and forest glades I wander
And hear the birds sing sweetly in the trees;
When I look down from lofty mountain grandeur
And hear the brook and feel the gentle breeze:

Refrain:
Then sings my soul, my Saviour God, to Thee;
How great Thou art, how great Thou art!
Then sings my soul, my Saviour God, to Thee:
How great Thou art, how great Thou art!

Verse 3:
And when I think that God, His Son not sparing,
Sent Him to die, I scarce can take it in;
That on the cross, my burden gladly bearing,
He bled and died to take away my sin:

Refrain:
Then sings my soul, my Saviour God, to Thee;
How great Thou art, how great Thou art!
Then sings my soul, my Saviour God, to Thee:
How great Thou art, how great Thou art!

Verse 4:
When Christ shall come with shout of acclamation
And take me home, what joy shall fill my heart!
Then I shall bow in humble adoration,
And there proclaim, my God, how great Thou art!

Refrain:
Then sings my soul, my Saviour God, to Thee;
How great Thou art, how great Thou art!
Then sings my soul, my Saviour God, to Thee:
How great Thou art, how great Thou art!

 Xin đọc, cầu nguyện và giới thiệu www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top