Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Hồn Tôi Nương Trên Giê-xu – My Hope Is Built

Thánh Ca: Hồn Tôi Nương Trên Giê-xu – My Hope Is Built

Tựa đề: Hồn Tôi Nương Trên Giê-xu
Nguyên tác: My Hope Is Built

Lời: Edward Mote (1856)
Nhạc: Wm. B. Bradburry (1816-1868)
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950)
 – Bài số 266
Trình bày: Norton Hall Band

Hồn Tôi Nương Trên Giê-xu

1. Hồn tôi chỉ quyết neo luôn trong nơi
Công nghĩa bởi huyết Giê-xu mà thôi
Thật tôi không dám ỷ sở năng tôi
Duy đứng vững chắc trên Giê-xu thôi.

Điệp Khúc:
Nương trên Giê-xu – như tảng đá khối
Các chỗ đứng khác, dường cát lún thôi.
Thật bao nơi kia giống như sa bồi.

2. Dầu khi bóng tối khuất lấp Thiên Nhan
Tôi quyết đứng vững trên ơn Ngài ban
Dầu gặp giông tố phong ba kinh thiên
Tôi quyết nắm chắc lấy neo bình yên.

3.Nhờ giao ước với huyết báu tuôn rơi
Tôi đứng vững giữa cơn ba đào sôi
Trời kia tuy cuốn, đất kia tiêu tan
Tôi núp bóng Chúa luôn luôn bình an.

4. Kìa khi Chúa đến với tiếng loa vang
Tôi sẽ đứng với Chúa trong hào quang
Mình tôi khoát áo trắng Chúa ban cho
Đứng trước Đấng Thánh, tôi không sợ lo.

Solid Rock

1. My hope is built on nothing less
Than Jesus blood and righteousness
I dare not trust the sweetest frame
But wholly lean on Jesus name

Refrain:
On Christ! The Solid Rock – I stand
All other ground is sinking sand.
All other ground is sinking sand.

2. When darkness veils his lovely face
I rest on His unchanging grace
In every high and stormy gale
My anchor holds within the veil.

3. His oath, His covenant, His blood,
Support me in the whelming flood.
When all around my soul gives way,
He then is all My Hope and Stay.

4. When he shall come with trumpet sound
Oh may I then in Him be found
Dressed in his righteousness alone
Faultless to stand before the throne.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Xin chuyển tiếp nếu bạn thích

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top