Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Thánh Ca: Giờ Được Chiêm Ngưỡng Thập Tự

Thánh Ca: Giờ Được Chiêm Ngưỡng Thập Tự

Tựa đề: Giờ Được Chiêm Ngưỡng Thập Giá
Nguyên tác: When I Survey the Wondrous Cross
Lời: Isaac Watts
Nhạc: Lowell Mason
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) – Bài Số 95
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý – Bài Số 69

When I Survey the Wondrous Cross

1. When I survey the wondrous cross
On which the Prince of Glory died;
My richest gain I count but loss,
And pour contempt on all my pride.

2. Forbid it, Lord, that I should boast,
Save in the death of Christ, my God;
All the vain things that charm me most,
I sacrifice them to his blood.

3. See, from his head, his hands, his feet,
Sorrow and love flow mingled down.
Did e’er such love and sorrow meet,
Or thorns compose so rich a crown.

4. Were the whole realm of nature mine,
That were an offering far too small;
Love so amazing, so divine,
Demands my soul, my life, my all.

Giờ Được Chiêm Ngưỡng Thập Giá

1. Giờ được chiêm ngưỡng thập giá quí hóa
Nơi Giê-xu Chúa ta chịu hình đây
Lòng thật coi phú quí thảy lỗ cả
Quyết bỏ hết kiêu ngạo tâm tính này.

2. Nguyền Giê-xu giúp tôi chẳng khoe khoang
Duy khoe ơn Chúa bỏ mình vì tôi
Mọi vật hư ảo xưa mãi mê man
Nay đem dâng nơi thập tự giá này.

3. Nhìn vào thân Chúa tôi cảm biết mấy
Yêu thương bi đát chung hòa giọt rơi
Từ nghìn xưa chẳng chi sánh cảnh ấy
Há thấy mão miện bằng gai khác nào?

4. Dầu rằng tôi có toàn cả thế giới
Đem dâng cho Chúa vẫn hèn mọn thay!
Kỳ diệu thay ái tình Chúa thắm tươi
Xui tôi vui dâng hồn, thân cả rày.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top