Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Thanh Hữu: Thử Thách

Thanh Hữu: Thử Thách

Thử Thách

“Những thử thách đến với anh em, chẳng có điều nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là Đấng thành tín, Ngài không để anh em bị thử thách quá sức mình đâu! Nhưng trong thử thách, Ngài sẽ mở đường cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được.” (1 Côrinhtô 10:13) 

Có lần em đã hỏi tôi, 
Tại sao em trải nhiều hồi gian nan? 
Buồn lo thử thách mọi đàng, 
Khổ đau, lao nhọc, sầu than thật nhiều? 

Em buồn nghĩ Chúa chẳng yêu, 
Chẳng thương em nữa cho nhiều khó khăn? 
Tại sao em quá nhọc nhằn ? 
Người ta sung sướng, khó khăn duy mình! 

Em ơi, Chúa vẫn công minh, 
Yêu em, dự bị chương trình cho em. 
Muốn niềm tin quyết tăng thêm, 
Ngài đem thử thách kề bên cuộc đời. 

Khi nhiều thách thức đến nơi, 
Đức tin vững mạnh không thôi nguyện cầu. 
Quyết lòng bám Chúa dài lâu, 
Ngài ban đắc thắng ưu sầu tiêu tan. 

Vui mừng em sẽ ca vang, 
Ngợi khen, cảm tạ … thiên đàng là đây. 
Gióp bị thử thách bủa vây, 
Tài sản mất hết lòng đầy đức tin. 

Dù cho con chết thình lình, 
Dù cho ghẻ lở khắp mình đớn đau. 
Dù cho bè bạn trách nhau, 
Dù cho vợ xúi tìm câu rủa Trời . 

Đức tin ông vẫn rạng ngời, 
Không chút nao núng không dời đổi thay. 
Chúa thấy lòng dạ thẳng ngay, 
Ngài đem ra khỏi những ngày gian nan. 

Phước hạnh Chúa đổ ngập tràn, 
Gấp đôi tài sản, giàu sang thuở nào. 
Gia đình hạnh phúc Chúa trao, 
Trở thành gương sáng trải bao nhiêu đời. 

Người em Cơ-đốc tôi ơi, 
Quyết tâm tin Chúa đừng dời đổi thay. 
Chúa luôn kề cận đêm ngày, 
Giúp em đắc thắng đắng cay cuộc đời. 

Thanh Hữu
Tháng 7 năm 2017 

1. Gióp 1: 13-22 
2. Gióp 2:9 
3. Gióp 42: 10 
4. Ma-thi-ơ 28: 20 

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top