Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Thanh Hữu: Nguồn Xuân

Thanh Hữu: Nguồn Xuân

Thanh Hữu: Nguồn Xuân

Nguồn Xuân

Anh chờ đợi để đón mừng xuân mới?
Để mong chờ hơi ấm lại trần gian.
Đợi tuyết tan, đợi nắng dọi trên ngàn,
Đợi hoa lá cười khoe hương sắc thắm?

Anh chờ đợi, để hòa lòng say đắm,
Vào nhạc trời, gió thoảng, én chào xuân.
Để triều dâng, sóng vỗ trong vui mừng,
Để thác chảy, ngợi ca rừng xanh biếc.

Xuân thiên nhiên, với xuân lòng khác biệt ?
Xuân ngoài cười, hồn xuân mãi khóc than.
Ngoài trời mây tươi thắm ánh huy hoàng,
Trong tâm khảm có khi buồn ủ rũ.

Khi sáng thế, Chúa Xuân vào vũ trụ,
Đem người vào, vườn thượng uyển Ê-đen. 1
Hà hơi xuân, nguồn sống mới vĩnh hằng, 2
Áo xuân thắm, bằng Linh quang che phủ.

Một biến cố cách chia vườn phước hựu
Đẩy người vào vùng đông buốt hoang sơ. 3
Hồn cô đơn lạnh cóng bóng trăng mờ,
Xa cách hẳn nguồn Thiên quang sinh động.

Anh vất vả tìm thức ăn khổ nhục,
Chị u sầu thai nghén uống niềm đau. 4
Bao ngàn năm, hồn đông giá một màu,
Làm tê cóng nhân sinh bao thế hệ.

Một buổi sáng, hồn nhân gian ướt lệ,
Bỗng bừng lên, nguồn Xuân Sống phục sinh.
Ánh vinh quang từ mộ đá chuyển mình, 5
Đã mở hội cho Mùa Xuân Đắc Thắng.

Rồi, từ đây, nguồn Linh Xuân chuyển động,
Chảy vào hồn, vào tâm khảm tín nhân.
Nắng yêu thương, hy vọng sưởi dương trần,
Đem cứu rỗi niềm an vui sống mới.

Cửa xuân mở, người ơi đừng chờ đợi,
Xin bước vào Xuân phước hựu Giê-xu. 6
Hãy xua tan bao quá khứ đen mù,
Hãy nhận lãnh Cây Mùa Xuân Sự Sống. 7

Hãy nhảy múa, Xuân yêu thương sinh động,
Hãy hít vào, nguồn linh lực thiên ân. 8
Hãy hát vang, ca thánh vút mây tầng, 9
Hãy ôm trọn, Nguồn Xuân Chân Thiện Mỹ.

Thanh Hữu
Tháng 2/2015

Chú Thích:
1. Sáng thế ký 2:8
2. Sáng thế ký 2:7
3. Sáng thế ký 3:23-24
4. Sáng thế ký 3:16
5. Mathiơ 28:2- 6
6. Mathiơ 11:28
7. Giăng 6:40
8. Giăng 20:22
9. Êphêsô 5:19

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top