Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Thanh Hữu: Linh Xuân

Thanh Hữu: Linh Xuân

Linh Xuân

Thần Đức Chúa Trời đã sáng tạo tôi, Hơi thở của Đấng Toàn Năng ban cho tôi sự sống. (Gióp 33:4 BHD)

Xuân thể hiện, qua không gian, màu sắc
Qua ngoại hình, cây nẩy lộc đơm hoa.
Qua trời xanh, mây thắm khí ôn hòa,
Qua chim hót, qua bướm ong bay lượn.

Xuân là của, con người hay thiên thượng?
Là của trời, hay là của nhân gian?
Của thế giới, hay là của thiên đàng?
Ai sở hữu, ai tạo thành xuân thắm?

Thuở sơ khai, vũ trụ buồn ảm đạm, 1
Đất vô hình hoang vắng giữa không không.
Thần Linh Xuân, vận hành cõi bềnh bồng,
Đem ánh sáng, tạo mùa xuân trời đất. 2

Linh Xuân đã, cùng Ngôi Lời duy nhất, 3
Tạo muôn loài, vạn vật sống mọi nơi.
Từ không gian, đất biển cả bầu trời,
Ý xuân thánh đem tốt lành vũ trụ. 4

Bạn và tôi, là nhân sinh hưởng thụ,
Một địa đàng nguyên thủy đã rời xa.
Mất Ê-đen, mất phước hạnh lệ nhòa, 5
Ta xa cách Vườn Linh Xuân chân Chúa …

Ôi Thiên Chúa, trong tình yêu muôn thủa,
Tạo nhip cầu đem bạn lại vườn xuân.
Qua Giê-xu, Linh Thánh Chúa dẫn đường,
Trao tặng bạn một trời Xuân Cứu Rỗi.

Bông huyết đỏ, đã tiêu trừ tội lỗi, 6
Nắng Phục Sinh, soi ấm cõi lòng đau. 7
Hoa quyền năng, rộ nở tỏa muôn màu,
Đem sức mới, bình an, đem hạnh phúc.

Gió Linh Xuân, thổi năm vùng châu lục, 8
Biến xuân đời, thành xuân mới Thần Linh.
Đem ta vào nguồn sung mãn siêu hình,
Để hưởng trọn Xuân chân quang tuyệt mỹ.

Mùa xuân đến, cùng ngợi ca hoan hỉ,
Cùng vui mừng, cùng chúc tạ ngợi khen.
Chúa Thượng Tôn, Vua cao cả vĩnh hằng,
Cho ta hưởng nguồn Linh Xuân diễm tuyệt.

Thanh Hữu

1. Sáng thế ký 1:2
2. Sáng Thế Ký 1:3-4
3. Giăng 1: 1-4
4. Sáng Thế Ký 1: 9,14,20
5. Sáng Thế Ký 3: 23-24
6. 1 Giăng 1:7
7. 1 Cô-rinh-tô 6:14
8. Mác 16: 16-18

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top