Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thập Tự Xưa

Thập Tự Xưa

Tựa đề: Thập Tự Xưa (Old Rugged Cross)
Tác giả:  Mục sư George Bennard (1873-1958)
Lời Việt: Mục sư Lê Vĩnh Thạch
Trình bày: Hagim
Video: cdnvn.com

Thập Tự Xưa
Lời Việt: Mục sư Lê Vĩnh Thạch

1. Thập tự xưa sừng sững cao
Dựng tận trên sườn núi xa
Như tiêu biểu cho muôn sầu khổ sỉ nhục.
Lòng tôi yêu thập giá xưa,
Nơi Vua vinh diệu chí cao,
Thay nhân thế hư hoại chết cách đau thương.

Điệp Khúc
Lòng tôi say mê bóng dáng thập tự xưa
Vui lòng đầu phục tận hiến cả cuộc đời.
Lòng ôm ấp mối quyến luyến với thập tự
Sẽ biến nên mão vinh diệu cho chính tôi.

2. Thập tự xưa hình xấu xa,
Toàn trần gian đều mỉa mai,
Nhưng thu hút tôi bằng tình yêu âm thầm,
Vì Chiên con từ Chúa Cha,
Rời trời cao đầy hiển vinh,
Mang gian ác đau buồn ở Gô-gô-tha.

3. Thập tự xa lạ thưở xưa,
Chìm ngập trong dòng huyết thiêng
Nhưng tôi thấy vẻ đẹp tuyệt đối cao trọng.
Vì tại trên thập giá xưa,
Giê-xu yên lặng khổ đau,
Đem tha thứ nguyên lành đến cho chính tôi.

4. Từ nay trung thành mãi luôn,
Phục tại chân thập giá xưa,
Vui mang hết bao điều nhục nhã khinh bạc.
Ngày tương lai bừng sáng tươi,
Giê-xu kêu gọi chính tôi,
Hân hoan sống trong nguồn ánh sáng vinh quang.

The Old Rugged Cross
Mục sư George Bennard

1.   On a hill far away stood an old rugged cross,
The emblem of suff’ring and shame;
And I love that old cross where the dearest and best
For a world of lost sinners was slain.

Refrain
So I’ll cherish the old rugged cross,
Till my trophies at last I lay down;
I will cling to the old rugged cross,
And exchange it some day for a crown.

2. Oh, that old rugged cross, so despised by the world,
Has a wondrous attraction for me;
For the dear Lamb of God left His glory above
To bear it to dark Calvary.

3. In that old rugged cross, stained with blood so divine,
A wondrous beauty I see,
For ’twas on that old cross Jesus suffered and died,
To pardon and sanctify me.

4. To the old rugged cross I will ever be true;
Its shame and reproach gladly bear;
Then He’ll call me some day to my home far away,
Where His glory forever I’ll share.

The Old Rugged Cross – Alan Jackson

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top