Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tài Liệu » Kết Quả Truyền Giảng Giáng Sinh 2014

Kết Quả Truyền Giảng Giáng Sinh 2014

2014_HTLienHiep_CN

Kết Quả Truyền Giảng Giáng Sinh 2014

Theo một thống kê không chính do Mục sư Lê Tự Cam tại Oregon thực hiện, tính đến ngày 29/12/2014 đã có 11.963 người tin Chúa qua các chương trình truyền giảng Giáng Sinh tại Việt Nam.  Phần lớn người tin Chúa (8.524 người) đã tham dự các chương trình truyền giảng do các Hội Thánh thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam tổ chức.  Số còn lại tiếp nhận Chúa qua các chương trình truyền giảng của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Bắc, Hội Thánh Baptist, Hội Thánh Liên Hiệp, Ngũ Tuần và Hội Thánh Tư Gia.

Bên cạnh các chương trình truyền giảng tại Việt Nam, hàng trăm người Việt đã tiếp nhận Chúa qua các chương trình Giáng Sinh tại ngoại quốc.

Mặc dầu mỗi năm có thêm nhiều người tin Chúa tại Việt Nam, tỷ lệ tín hữu Tin Lành tại Việt Nam vẫn là thiểu số.  Theo các nhà nghiên cứu, hiện nay tổng số người Việt trên thế giới gần 95 triệu người; trong số đó có 90.493.352 người sống tại Việt Nam và khoảng 4 triệu người khác sống rải rác tại nhiều quốc gia trên thế giới.  Tổng số tín hữu Tin Lành người Việt ước lượng khoảng 1.500.000 người, chiếm tỷ lệ 1.56% tổng số người Việt khắp thế giới.

Xin cầu nguyện cho những tân tín hữu mới tiếp nhận Chúa trong mùa Giáng Sinh này được đứng vững.  Xin tiếp tục cầu nguyện và góp phần trong việc giới thiệu tình yêu và sự cứu rỗi của Chúa cho người Việt khắp thế giới.

Thư Viện Tin Lành (2014)
www.thuvientinlanh.org

2014_Moscow_HN

2014_ThuanMy_CN

2014_BMT_CN

2014_Cuchi_CN2

2014_TruongXuan_CN

2014_Hanoi_TGGS_CN

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top