Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Hội Thánh Đón Xuân 2016 – Phần 10

Hội Thánh Đón Xuân 2016 – Phần 10

 GiaDinh_02        Hội Thánh Gia Định – Dự Tiệc Thánh cuối năm

GiaDinh_10Hội Thánh Gia Định – Tôn Vinh Chúa

GiaDinh_06Hội Thánh Gia Định – Tôn Vinh Chúa

GiaDinh_11Hội Thánh Gia Định – Tôn Vinh Chúa

GiaDinh_07Hội Thánh Gia Định – Tôn Vinh Chúa

GiaDinh_09Hội Thánh Gia Định – Tôn Vinh Chúa

GiaDinh_08Hội Thánh Gia Định – Tôn Vinh Chúa

GiaDinh_03Hội Thánh Gia Định – Tôn Vinh Chúa

    LindaVistaUMC__08Thiếu Nhi Hội Thánh Giám Lý Linda Vista

LindaVistaUMC__01Cầu nguyện tiếp nhận Chúa – Hội Thánh Giám Lý Linda Vista

LindaVistaUMC_02_nCảm ơn các sinh viên UCSD giúp hướng dẫn thiếu niên

LindaVistaUMC__09Hội Thánh Giám Lý Linda Vista – Vui xuân

 LindaVistaUMC__04

Hội Thánh Giám Lý Linda Vista – Ăn Tết

 LindaVistaUMC__06

Hội Thánh Giám Lý Linda Vista – Ăn Tết

VinhChau_01   Hội Thánh Vĩnh Châu

VinhChau_02Hội Thánh Vĩnh Châu – Thờ Phượng Chúa

VinhChau_04Ban hát Hội Thánh Vĩnh Châu

VinhChau_05Quà Tết cho thiếu nhi – Hội Thánh Vĩnh Châu

VinhChau_03Quà Tết cho các gia đình – Hội Thánh Vĩnh Châu

STHBBaptist_01Hội Thánh Baptist Sống Tin & Hy Vọng – San Jose, California

From Thư Viện Tin Lành’s Friends Around The World
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top