Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Hội Thánh Đón Xuân 2016 – Phần 9

Hội Thánh Đón Xuân 2016 – Phần 9

    ThanhLe_05  Ban Thiếu Nhi Hội Thánh Baptist Thanh Lễ

ThanhLe_01Khúc ca xuân – Hội Thánh Baptist Thanh Lễ

ThanhLe_03Múa quạt – Hội Thánh Baptist Thanh Lễ

ThanhLe_04“Múa nón” – Hội Thánh Baptist Thanh Lễ

ThanhLe_02Kịch – Hội Thánh Baptist Thanh Lễ

ThanhLe_06Độc tấu guitar – Hội Thánh Baptist Thanh Lễ

ThanhLe_07Cùng ca ngợi Chúa – Hội Thánh Baptist Thanh Lễ

Berlin_01Thờ phượng Chúa – Hội Thánh Berlin

Berlin_02Cầu nguyện – Hội Thánh Berlin

Berlin_04Hội Thánh Berlin

PomonaUMC_01Hội Thánh Giám Lý Pomona

PomonaUMC_05Ban hát Hội Thánh Giám Lý Pomona

PomonaUMC_03Ban hát Thiếu Niên Hội Thánh Giám Lý Pomona

PomonaUMC_02Cùng hát thờ phượng Chúa – Hội Thánh Giám Lý Pomona

PomonaUMC_14Cầu nguyện tiếp nhận Chúa – Hội Thánh Giám Lý Pomona

PomonaUMC_07Vui xuân – Hội Thánh Giám Lý Pomona

PomonaUMC_06Xuân nồng ấm – Hội Thánh Giám Lý Pomona

PomonaUMC_08
Hội Thánh Giám Lý Pomona – Ăn Tết

PomonaUMC_09Hội Thánh Giám Lý Pomona – Quà cho thiếu nhi

PomonaUMC_10Ban Thiếu Nhi và Thiếu Niên Hội Thánh Giám Lý Pomona

 

From Thư Viện Tin Lành’s Friends Around The World
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top