Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Hội Thánh Đón Xuân 2016 – Phần 8

Hội Thánh Đón Xuân 2016 – Phần 8

DCUMC_01      Thiệp mời – Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Arlington, Virginia

DCUMC_05Ban Thiếu Nhi – Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Arlington, Virginia

DCUMC_03Tam ca – Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Arlington, Virginia

DCUMC_04Khúc ca mừng xuân – Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Arlington, Virginia

DCUMC_07Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Arlington, Virginia – Ăn tết

DCUMC_02Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Arlington, Virginia – Vui xuân

RiversideBaptist_01Hội Thánh Baptist Riverdale – Thờ phượng Chúa

RiversideBaptist_02Hội Thánh Baptist Riverdale – Cầu nguyện

RiversideBaptist_03Hội Thánh Baptist Riverdale – Ban Phụ Nữ

RiversideBaptist_06Hội Thánh Baptist Riverdale – Ăn Tết

RiversideBaptist_04Hội Thánh Baptist Riverdale – Ăn Tết

Saigon_03Hội Thánh Sài Gòn – Tôn Vinh Chúa

Saigon_04Hội Thánh Sài Gòn – Tôn Vinh Chúa

Saigon_05Hội Thánh Sài Gòn – Tôn Vinh Chúa

Saigon_06

Hội Thánh Sài Gòn – Tôn Vinh Chúa

Saigon_07Hội Thánh Sài Gòn – Tôn Vinh Chúa

Saigon_02Hội Thánh Sài Gòn – Tôn Vinh Chúa

    Poway_05   Hội Thánh CMA Poway

Poway_07Thiếu nhi Hội Thánh CMA Poway

Poway_08Thiếu nhi Hội Thánh CMA Poway

Poway_06Thiếu nhi Hội Thánh CMA Poway

Poway_04Hội Thánh CMA Poway – Văn nghệ mừng xuân

Poway_02Ban Tráng Niên Hội Thánh CMA Poway

Poway_03Hội Thánh CMA Poway – Ăn Tết

TacVan_01Hội Thánh Tắc Vân – Chuẩn bị mừng xuân

DauGiay_01Ban hát Hội Thánh Dầu Giây

From Thư Viện Tin Lành’s Friends Around The World
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top