Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Hội Thánh Đón Xuân 2016 – Phần 7

Hội Thánh Đón Xuân 2016 – Phần 7

      NorthHollywood_07 Hội Thánh North Holloywood – Chủ đề cho năm mới

NorthHollywood_08Hội Thánh North Holloywood – Cầu nguyện cho Ban Chấp Hành (2016)

NorthHollywood_02Hội Thánh North Holloywood – Tam ca thiếu nhi

NorthHollywood_03Hội Thánh North Holloywood – Múa quạt

NorthHollywood_06Hội Thánh North Holloywood

 AnaheimUMC_02 Ban hát Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Anaheim

AnaheimUMC_03Ban Phụ Nữ Hội Thánh Giám Lý Anaheim và Mục sư Quản Nhiệm

  HurlstoneParkBaptist_Aus_03
Ban Phụ Nữ Hội Thánh Hurlstone Baptist – Australia

HurlstoneParkBaptist_Aus_01Gia đình Mục Sư Quản Nhiệm Hurlstone Baptist Church – Australia

FountainValleyCMA_03Thiếu Nhi Hội Thánh CMA Fountain Valley

FountainValleyCMA_01Trình diễn thời trang – Thiếu Nhi Hội Thánh CMA Fountain Valley

FountainValleyCMA_04Trình diễn thời trang – Thiếu Nhi Hội Thánh CMA Fountain Valley

Hocmon_02Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc Hóc Môn

Hocmon_01Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc Hóc Môn

 

From Thư Viện Tin Lành’s Friends Around The World
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top