Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Hội Thánh Đón Xuân 2016 – Phần 5

Hội Thánh Đón Xuân 2016 – Phần 5

TanHiep_39         Hội Thánh Tân Hiệp – Tặng quà Tết 2016

TanHiep_31 Chuẩn bị quà

TanHiep_29Chuẩn bị quà

TanHiep_33Gói quà

TanHiep_18Vận chuyển

TanHiep_06Cầu nguyện chúc Tết tặng quà

TanHiep_16Tặng quà

TanHiep_10Tặng quà

TanHiep_20 Những người đến sau

TanHiep_22Những người đến sau

TanHiep_23Tiếp tục tặng quà

KienLuong_01Hội Thánh Kiên Lương

KienLuong_03Tặng quà xuân tại Hội Thánh Kiên Lương

KienLuong_05Hội Thánh Tân Hiệp tặng quà xuân tại Hội Thánh Kiên Lương

KienLuong_04Tặng quà xuân tại Hội Thánh Kiên Lương

From Thư Viện Tin Lành’s Friends Around The World
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top