Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Hội Thánh Đón Xuân 2016 – Phần 2

Hội Thánh Đón Xuân 2016 – Phần 2

    WesleyUMC_Tet_2016_10Xuân Yêu Thương
Hội Chợ Tết San Diego 2016

 WesleyUMC_Tet_2016_13Quầy dành cho Thiếu Nhi của Hội Thánh Tin Lành Giám Lý San Diego
tại Hội Chợ Tết San Diego 2016

WesleyUMC_Tet_2016_19Chuẩn bị

WesleyUMC_Tet_2016_21Quảng cáo

 WesleyUMC_Tet_2016_14Chờ đợi

WesleyUMC_Tet_2016_18Phục vụ

WesleyUMC_Tet_2016_15Quà xuân

WesleyUMC_Tet_2016_11“Hãy xin” (Ma-thi-ơ 7:7a)

WesleyUMC_Tet_2016_12“Sẽ được” (Ma-thi-ơ 7:7b)

WesleyUMC_Tet_2016_20God’s love is free for all – Jesus loves you

WesleyUMC_Tet_2016_16Niềm vui nhỏ

WesleyUMC_Tet_2016_23Phục vụ cộng đồng và gây quỹ truyền giáo

WesleyUMC_Tet_2016_22Đại diện của Hội Thánh Tin Lành Giám Lý San Diego
tại Hội Chợ Tết San Diego 2016

EscondidoBaptist_Tet_2016_02Các tín hữu của Hội Thánh Baptist Escondido
tại Hội Chợ Tết San Diego 2016

EscondidoBaptist_Tet_2016_01Quầy giới thiệu của Hội Thánh Baptist Escondido
tại Hội Chợ Tết San Diego 2016

From Thư Viện Tin Lành’s Friends Around The World
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top