Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Hội Thánh Đón Xuân 2016 – Phần 1

Hội Thánh Đón Xuân 2016 – Phần 1

WesleyUMC_Tet_2016_06   Quầy bán thức ăn của Hội Thánh Tin Lành Giám Lý San Diego
tại Hội Chợ Tết San Diego 2016

WesleyUMC_Tet_2016_04Khu Văn Nghệ tại Hội Chợ Tết Bính Thân – (29-31/1/2016)
Qualcomm Stadium, San Diego, California

WesleyUMC_Tet_2016_01Bàn triễn lãm của Hội Thánh Tin Lành Giám Lý San Diego
tại Hội Chợ Tết San Diego 2016

WesleyUMC_Tet_2016_05Ban Thiếu Niên và Thiếu Nhi chuẩn bị góp vui
tại Hội Chợ Tết San Diego 2016

WesleyUMC_Tet_2016_02Khách thăm gian hàng thiếu nhi

WesleyUMC_Tet_2016_07
Ban Phụ Nữ Hội Thánh Giám Lý San Diego nấu ăn tại Hội Chợ Tết 2016

WesleyUMC_Tet_2016_08Ban Phụ Nữ Hội Thánh Giám Lý San Diego bán thức ăn Hội Chợ Tết 2016

WesleyUMC_Tet_2016_03Bản đồ Việt Nam tại Hội Chợ Tết San Diego – 2016

From Thư Viện Tin Lành’s Friends Around The World
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top