Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Hội Thánh Đón Xuân 2016 – Phần 4

Hội Thánh Đón Xuân 2016 – Phần 4

LHCD_04Chúc Mừng Năm Mới – Liên Hữu Cơ Đốc

LHCD_06Chương Trình Bồi Linh Đầu Năm – Liên Hữu Cơ Đốc

 LHCD_01

Tôn Vinh Chúa – Phụ nữ sắc tộc – Liên Hữu Cơ Đốc

LHCD_02Ban hát thanh thiếu niên – Liên Hữu Cơ Đốc

LHCD_03Tôn Vinh Chúa – Tín hữu sắc tộc – Liên Hữu Cơ Đốc

LHCD_05Mừng xuân thờ phượng Chúa – Liên Hữu Cơ Đốc

DaNang_02Truyền giảng tất niên tại Hội Thánh Đà Nẵng

DaNang_03Truyền giảng tất niên tại Hội Thánh Đà Nẵng

DaNang_01Tiếp nhận Chúa trong chương trình truyền giảng tất niên
tại Hội Thánh Đà Nẵng

PresbSac_08  Hội Thánh Trưởng Nhiệm Sacramento, California

PresbSac_06Hội Thánh Trưởng Nhiệm Sacramento, California mừng xuân

PresbSac_10Hội Thánh Trưởng Nhiệm Sacramento – Cùng tôn ngợi Chúa

PresbSac_09Cầu nguyện tin nhận Chúa tại Hội Thánh Trưởng Nhiệm Sacramento

PresbSac_03Múa nón – Hội Thánh Trưởng Nhiệm Sacramento, California

PresbSac_02Múa nón – Hội Thánh Trưởng Nhiệm Sacramento, California

PresbSac_05Ban Phụ Nữ – Hội Thánh Trưởng Nhiệm Sacramento, California

PresbSac_04Tiệc mừng xuân – Hội Thánh Trưởng Nhiệm Sacramento, California

 

From Thư Viện Tin Lành’s Friends Around The World
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top