Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Lời Tường Thuật Của Một Người Từng Theo Chủ Nghĩa Mác Tin Chúa

Lời Tường Thuật Của Một Người Từng Theo Chủ Nghĩa Mác Tin Chúa

Tựa đề: Lời Tường Thuật Của Một Người Từng Theo Chủ Nghĩa Mác Tin Chúa
Nguyên văn: How a Militant Marxist (and Atheist) Found God
Sơ lược nội dung: Sy Garte là một khoa học gia, xuất thân từ một gia đình theo chủ nghĩa Marxist. Sy Garte kể lại vì sao ông tin Chúa.

Thư Viện  Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top