Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Ten Thousand Angels – Vì Bạn Với Tôi

Thánh Ca: Ten Thousand Angels – Vì Bạn Với Tôi

 

Tựa đề: Vì Bạn Với Tôi
Nguyên tác: Ten Thousand Angels

Nhạc và lời: Ray Overholt
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) – Bài số 636

Ten Thousand Angels

They bound the hands of Jesus
In the garden where He prayed
They led Him thro’ the streets in shame
They spat upon the Savior
So pure and free from sin
They said crucify Him. He’s to blame

Chorus:
He could have called ten thousand angels
To destroy the world and set Him free
He could have called ten thousand angels
But He died alone for you and me

2. Upon His precious head
They placed a crown of thorns
They laughed and said behold the King
They struck Him and they cursed Him
And mocked His holy name
All alone He suffered ev’rything

3. When they nailed Him to the cross
His mother stood nearby
He said woman behold thy Son
He cried I thirst for water
But they gave Him none to drink
Then the sinful work of man was done

4. To the howling mob He yielded
He did not for mercy cry
The cross of shame He took alone
And when He cried it’s finished
He gave Himself to die
Salvation’s wondrous plan was done

Vì Bạn Với Tôi

1. Một đoàn đông hung hăng vây bắt Chúa
Trong khu vườn Ngài hay tới lui
Họ xô nhau quanh bên Chúa giỡn cười
Mà sao Jêsus không tiếng nói
Khi bao người nhạo khinh diễu chơi
Thập tự treo thân Jêsus Đấng vô tội.

Điệp Khúc:

Chúa có thể khiến các sứ thánh xuống trần
Tiêu tan muôn ác nhân xưa bao tối tăm
Chúa có thể khiến lửa cháy giáng xuống người
Mà Ngài liều thân chết vì bạn với tôi.

2. Đầu Jêsus gai kia đâm rướm máu
Ôi thân Ngài chịu bao đớn đau
Bàn tay đôi chân đinh đóng thảm sâu
Và hông Jêsus thêm mũi giáo đâm
Tim Ngài lòng tan vỡ mau
Một mình Jêsus thay ta gánh đau sầu.

3. Đồi Gô-tha ban trưa vương bóng tối
Mây đen mịt mù giăng khắp nơi
Giờ đau thương Jêsus chết thế người
Ngài dang tay yêu thương thế giới
Tha muôn tội nhờ hông huyết rơi
Mọi sự xong xuôi, Jêsus trút hơi rồi.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

636


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top